ติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อาคารอำนวยการชั้น 2)

เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1539 , 1706,1707 , 0-2312-6397 โทรสาร 0-2312-6237

http://spk.hcu.ac.th E-mail : spk.hcu@gmail.com

About admin