ความก้าวหน้าครั้งที่ 1/2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ส่วนขยายครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 1-11 มิถุนายน 2556

1.Clearing พื้นที่อาคาร C,D,E1,E2 และบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง

2.งานรื้อถอนภายในโครงการ

3.ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานสนาม

4.จัดตั้งสำนักงานสนามชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์)

5.สกัดพื้นบริเวณอาคาร E2

6.ติดตั้งงานระบบประปาชั่วคราว

7.งานขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการ

8.งานติดตั้งเสาหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว

9.งานจัดทำรั้วบริเวณโดยรอบโครงการ

10.งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว

11.งานตัดจ๊อยพื้นชั้น 1 อาคาร E2

12.งานสกัดพื้น Corridor ทางเดินแต่ละชั้น อาคาร C

13.งานรื้อถอนวัสดุท่อน้ำอาคาร E1

14.งานตัดจ๊อยพื้นชั้น 1 อาคาร E1

15.งานสกัดพื้น Corrridor ทางเดินแต่ละชั้น อาคาร E1

About admin