ความก้าวหน้าครั้งที่ 2/2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ส่วนขยายครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 12-18 มิถุนายน 2556

1.งานรื้อกระเบื้องทางเดินชั้น 5-6

2.งานเดินท่อน้ำประปาชั่วคราวเข้าอาคาร

3.งานปรับพื้นที่เตรียมสำนักงานสนาม

4.งานตัดผนังคอนกรีต

5.งานเทคอนกรีตพื้นสำนักงานสนาม

6.งานสกัดพื้นทางเดิน อาคาร D

7.รื้อวัสดุภายในอาคาร A

8.งานทำรั้วโครงการ

9.งานก่อสร้างสำนักงานสนาม

     

About admin