ความก้าวหน้าครั้งที่ 4/2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ส่วนขยายครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2556

1.งานรื้อวัสดุภายในอาคาร (บันไดเลื่อน,อลูมิเนียม)

2.งานตัดผนังคอนกรีต

3.งานสกัดพื้นทางเดิน

4.งานติดตั้งรั้วชั่วคราว

5.งานก่อสร้างสำนักงานสนาม

6.งานรื้อท่อน้ำฝนภายนอกอาคาร

About admin