ความก้าวหน้าครั้งที่ 5/2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ส่วนขยายครั้งที่ 5/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเสื่อมสภาพได้จัดการประมูลขายเศษซากและพัสดุเสื่อมสภาพที่ได้จากการรื้อถอนภายในอาคารเมโทรของโครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 5 ท่านดังนี้

    1. นายเทพพนม วัฒนสุข
    2. นายซ่อม หาญนอก
    3. นายสว่าง พิมพ์โพธ์
    4. นายสมาน คำเลิศ
    5. นายบุญเชิด เกิดสว่าง

              การประมูลในครั้งนี้ คณะกรรมการฯพาผู้เข้าร่วมประมูลไปดูสภาพเศษซากในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเศษซากส่วนใหญ่ที่ได้เป็นจำพวกลิฟต์และบันไดเลื่อน ผู้ที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้คือ คุณบุญเชิด  เกิดสว่าง ในการนี้ผู้ได้รับการประมูลจะเข้าดำเนินการขนเศษซากและพัสดุเสื่อมสภาพของโครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) ในเร็ววันนี้

About admin