ความก้าวหน้าครั้งที่ 7/2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ส่วนขยายครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

1.ดำเนินการลงเสาเข็มต้นแรก (อาคาร F)

2.Clearing พื้นที่อาคาร E1,E2 และบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง

3.รื้อ-ถอนวัสดุภายในอาคาร A และดำเนินการตัดผนังคอนกรีต

4.ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง

About admin