ความก้าวหน้าครั้งที่ 8/2556

รายงานความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ส่วนขยายครั้งที่ 8/2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556

1.ดำเนินการวัดถนนบริเวณดังภาพ

2.ดำเนินการรื้อถอนชั้นดาดฟ้าของอาคารเมโทล

3.ดำเนินการขนย้ายดินที่ได้จากการเจาะเสาเข็มอาคาร F  ไปไว้บริเวณระหว่างอาคาร H และ I

4.ในส่วนหอนาฬิกา จะมีการดำเนินการรื้อถอนให้ความสูงเหลือไม่เกิน 23 เมตร จากเดิมสูง 36 เมตร

About admin