ความก้าวหน้าครั้งที่ 12/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนกันยายน โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมดังนี้

1.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                        อนุกรรมการ

2.นายธวัช จัตุรัส                                                                  อนุกรรมการ

3.ตัวแทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง                                              อนุกรรมการ

4.อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์                                                อนุกรรมการและเลขานุการ

5.นายวิชญ์สิทธ์ ตั้งศิริมงคล                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ

6.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

7.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                           หน่วยประสานงานโครงการฯ

8.นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล                                         หน่วยประสานงานโครงการฯ

จากการตรวจหน้างานของคณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน พบว่า มีประเด็นหลักจากการตรวจดังนี้ 

    1. ให้ติดก๊อกน้ำ บริเวณระเบียงสูงกว่าพื้นประมาณ 50 ซม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
    2. อ่างล้างมือให้ติดอ่างล้างมือให้ดูในห้องตัวอย่าง 2 ห้อง แบบละห้องเพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่าง
    3. พื้นห้องพักให้ปูพื้นสีน้ำตาลเบอร์ 1090 และ เบอร์ 1084 ปูเป็นชั้นละสี
    4. บัวให้เป็นสีดำ

About admin