ความก้าวหน้าครั้งที่ 14/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมดังนี้

1.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                           อนุกรรมการ

2.นายธวัช จัตุรัส                                                                     อนุกรรมการ

3.อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง                                              อนุกรรมการ

4.ตัวแทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง                                                 อนุกรรมการ

5.นายวิชญ์สิทธ์ ตั้งศิริมงคล                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

6.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                             หน่วยประสานงานโครงการฯ

7.นางสาวฉัตรกมล เชื้อทอง                                                    หน่วยประสานงานโครงการฯ

8.อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์                                              ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

 

About admin