ความก้าวหน้าครั้งที่ 15/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมดังนี้

1.ตัวแทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง                                                อนุกรรมการ

2.นายวิชญ์สิทธ์ ตั้งศิริมงคล                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

3.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

4.อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์                                             ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

5.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                            หน่วยประสานงานโครงการฯ

6.นายชัยกร รพีอาภากุล                                                          หน่วยประสานงานโครงการฯ

7.นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล                                           หน่วยประสานงานโครงการฯ

 

About admin