ความก้าวหน้าครั้งที่ 16/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนพฤศจิกายนโดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร               อนุกรรมการ

2.ตัวแทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง                                                อนุกรรมการ

3.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                           อนุกรรมการ

4.นายธวัช จัตุรัส                                                                     อนุกรรมการ

5.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                                   อนุกรรมการ

6.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                   อนุกรรมการ

7.นายวิชญ์สิทธ์ ตั้งศิริมงคล                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

8.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

9.อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์                                              ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

10.นายรุ่งโรจน์ เริ่มดำริห์                                                         บริษัทอินโนเวชั่น

11.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                           หน่วยประสานงานโครงการฯ

12.นายชัยกร รพีอาภากุล                                                         หน่วยประสานงานโครงการฯ

13.นางสาวมธุรส แซ่เตีย                                                          หน่วยประสานงานโครงการฯ

     

About admin